เจดีย์และพลับพลาที่พักของพระเอกาทศรถ    Aegatotsarot Jaedi
  แผนที่ท่องเที่ยว              หน้าหลัก    E-mail : thoen_post@hotmail.com