อุทยานแห่งชาติแม่วะ      Maewa National Park
 
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง, อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่่ 97 ของประเทศ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 มีเนื้อที่ประมาณ 582.68 ตารางกิโลเมตร (364,173 ไร่) มีทรัพยากรธรรมชาติ สภาพป่าที่สมบูรณ์ ตลอดจนมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก หน้าผา จุดชมวิว ถ้ำ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ บนภูเขามีสภาพป่าหลากหลายชนิดได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา มีความหลากหลายทางพืชธรรมชาติ มีพรรณไม้ให้เห็นหลายชนิด เช่น มะค่าโมง ประดู่ สัก แดง พลวง เต็ง รัง และพันธ์สัตว์อีกหลายชนิด เช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่าย ไก่ป่า กระรอก นกแซงแซวหางป่วงใหญ่ กิ้งก่าบิน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเราจะพบได้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ค่อนข้างเป็นเนินดอย บางช่วงเป็นทางขึ้นเนินเขาเล็กๆ มีจุดชมวิวบนเนินดอย สามารถมองเห็นลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติแม่วะ จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งความรู้ทางการศึกษา ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
  น้ำตกแม่วะ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีความสูงมากแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง มีทั้งหมด 7 ชั้นด้วยกัน โอบล้อมด้วยภูเขาสูงชันของดอยแปรหลวง เส้นทางชมน้ำตกชั้นที่ 1-4 เดินทางได้สะดวกสบาย สำหรับชั้นที่ 5 ขึ้นไปนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยและมีร่างกายที่แข็งแรง
   น้ำตกแม่วะประกอบด้วย น้ำตกชั้นที่ 1 "ตาดห้าง หรือ ตาดต้นไทร" ชั้นที่ 2 "ตาดริน" ชั้นที่ 3 "ตาดห้วยส้มป่อย" ชั้นที่ 4 "ตาดหลวง ชั้นที่ 5 "ตาดน้ำบ่อ" ชั้นที่ 6 "ตาดแอ" ชั้นที่ 7 "ตาดครก" ซึ่งน้ำตกแต่ละชั้นจะมีความงดงามแตกต่างกัน

PC202501.JPG

PC202504.JPG

PC202509.JPG

PC202510.JPG

PC202522.JPG

PC212582.JPG

PC212583.JPG

PC212612.JPG

PC212619.JPG

PC212637.JPG

PC212649.JPG

PC212652.JPG

PC212665.JPG

PC212670.JPG

PC212672.JPG

PC212678.JPG

PC212691.JPG

PC212692.JPG

PC212707.JPG

PC222742.JPG

PC222747.JPG

PC222755.JPG

PC222761.JPG

PC222766.JPG

PC222767.JPG

PC222768.JPG

PC222778.JPG

PC222783.JPG

PC222784.JPG

PC222792.JPG

PC222793.JPG

PC222799.JPG

PC222800.JPG

PC222805.JPG

PC222806.JPG

PC222810.JPG

PC222813.JPG

PC222834.JPG

pic-1.jpg

pic-10.jpg

pic-12.jpg

pic-2.jpg

pic-3.jpg

pic-4.jpg

pic-5.jpg

pic-8.jpg

pic-9.jpg

แผนที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำรวจอุทยาน หน้าหลัก