ถ้ำแม่แก่ง
    Mae-keng Cave
เอื้อเฟื้อภาพ : อบต.แม่ถอด Ἱͧ ˹ѡ