พระพุทธรูปที่สลักจากแก้วโป่งข่าม
 
ซ้าย : ตู้กระจกเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระแก้วโป่งข่าม

ล่าง : แก้วโป่งข่าม ที่จัดแสดง และจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในวัดนาบ้านไร่
แผนที่ท่องเที่ยว      หน้าหลัก   E-mail : thoen_post@hotmail.com
 

 
 
แก้วโป่งข่ามยักษ
นมัสการแก้วโป่งข่ามยักษ์ วัดนาบ้านไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
   แก้วโป่งข่ามขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูป ค้นพบเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2545 บริเวณดอยโป่งหลวง มีลักษณะเป็นแท่งแก้วใส มีความสูง 95 เซนติเมตร เส้นรอบวง 166 เซนติเมตร มีน้ำหนักโดยประมาณ 1,000 กิโลกรัม
   
 ดอยโป่งหลวง  สถานที่ขุดพบแก้วโป่งข่าม ระยะทางจากวัดนาบ้านไร่ประมาณ 5 กิโลเมตร และเดินเท้าต่ออีกไม่ถึง 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ชาวบ้านขุดหาแก้วโป่งข่าม วัตถุมงคลของชาวอำเภอเถิน