แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก E-mail : thoen_post@hotmail.com
   
 
วัดดอยน้อย
วัดดอยน้อย
วัดดอยน้อย 2
พระธาตุวัดดอยน้อยตั้งอยู่บนเนินกว้างบนเขาลูกนี้
    พระนอนวัดดอยน้อย มีความยาวขององค์พระ 20 กว่าเมตร
 
 
    โรงพระนอน และองค์พระ
   ทิวทัศน์เมืองเถินเมื่อมองลงมาจากวัดดอยน้อย ทางด้านซ้ายมือจะเห็นหมู่บ้านดอนไชย และด้านขวามือจะเห็นหมู่บ้านท่าผา มีถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ผ่านหน้าวัด ที่ตั้งของวัดดอยน้อยอยู่ข้างหอประชุมอำเภอเถินและสถานีตำรวจภูธรเถิน
   ซ้าย : บันไดนาคทางขึ้นวัดดอยน้อย เมื่อก่อนในการทำบุญขึ้นวัดดอยน้อยจะใช้เส้นทางนี้ ปัจจุบันอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
   ขวา : หอประชุมอำเภอเถิน ปัจจุบันนิยมมาจัดงานเป็นครั้งคราว เหตุผลเพราะยังห่างไกลเขตชุมชน ในอนาคตอาจมีการขยายเมืองมาสู่รอบนอก