วัดห้วยเกี๋ยง อายุประมาณ 532 ปี ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ต.นาโป่ง อ.เถิน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2021 เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำห้วย ซึ่งมีต้นไม้ที่ดอกมีกลิ่นหอมมาก ทางเหนือเรียกว่า "ดอกเกี๋ยง" จึงได้ตั้งชื่อว่า "วัดห้วยเกี๋ยง" เป็นที่ซึ่ง ขัดหลวงสุตา ซึ่งขณะนั้นเป็นทหารพม่า มาซ่องสุมกำลังพลเพื่อรบตีกับกองทัพของอยุธยา
  แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก E-mail : thoen_post@hotmail.com