พระประธานก่อ԰ปูนปิดทอง
องค์ใหญ่ ศิลปแบบล้านนา
ฝ้าเพดานและเสาภายในวิหารพื้นสีแดง
และลวดลายทอง
รูปหล่อพระครูบาเจ้า
ศรีวิชัย
ภาพวาดสีฝุ่น 'ครูบานุ่น' พระเกจิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดล้อมแรด รูปที่ 7
           บางส่วนของภาพเก่าวัดล้อมแรดที่จัดแสดงไว้ภายในวิหาร
Ἱͧ ˹ѡ      E-mail : thoen_post@hotmail.com
 

 
 
วัดล้อมแรด Wat Romrad

    ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2025 อายุ 528 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 264/1 บ้านล้อมแรด อ.เถิน ปูชนียวัตถุประกอบด้วย พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปิดทอง ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัด