แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก E-mail : thoen_post@hotmail.com
 

 
 
วัดสว่างอารมณ์  Wat Sawang Arrom

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 57 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา ที่ดินด้านทิศเหนืออีกประมาณ 125 วา ติดหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทิศใต้อีกประมาณ 250 วา ติดที่สวนเอกชน ทิศตะวันออกอีกประมาณ 85 วา ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ทิศตะวันตกอีกประมาณ 185 วา ติดถนนพหลโยธิน ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ และกุฏิพระสงฆ์ ปูชนียวัตถุประกอบด้วยพระพุทธรูปทองเหลือง และเจดีย์
   วัดสว่างอารมณ์ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2461 โดยมี พระองค์ส่า ร่วมกับ พ่อหนานจู และชาวบ้านตำบลล้อมแรด มีเจ้าอาวาสองค์แรกระหว่าง พ.ศ. 2465- 2484 คือ พระองค์ส่า ระหว่าง พ.ศ. 2485-2495 ได้แก่ พระชัย พระมูล พระตุ่น พระหลาน พระรัตน์ พระสุข และพ.ศ. 2523 มี พระเป็ก อิสิญาโณ เป็นเจ้าอาวาส ในปัจจุบันมี พระจงรักษ์ ปิยสิโล เป็นเจ้าอาวาส

 
วัดสว่างอารมณ์
ทิวทัศน์เมืองเถินที่มองมาจากวัดสว่างอารมณ์ บันไดทางขึ้นวัดทางด้านทิศตะวันตก