พระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเวียง จากอดีตถึงปจจุบันเท่าที่มีหลักฐานอ้างอิง
   ๑. หลวงปู่คำแสน   ๒. ครูบาโณ
   ๓. หลวงพ่อปินตา  ๔. หลวงปู่ปัน
   ๕. หลวงปู่เปี้ย        ๖. หลวงพ่อเต
   ๗. หลวงพ่อป้าย    ๘. หลวงพ่อก๋วน
   ๙. หลวงปู่ตื้น       ๑๐. พระนนทิ(ป๊อก)
 ๑๑. พระอธิการคำฝน  ๑๒. พระอธิการลม ปลันจิตโต
 ๑๓. พระถัมภ์         ๑๔. พระอธิการบุญมา สริวโส
 ๑๕. พระครูสุทธิสีลสังวร
๑๖, พระปลัดชัยวัฒน์
     ภาพอุโบสถเก่าวัดเวียง เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันได้ทำการรื้อถอน เพื่อสร้างอุโบสถใหม่ขึ้นมาแทน
วิหารวัดเวียง
                ประตูโขงวัดเวียง พระธาตุวัดเวียง
บรรจุพระอัฐิ "พระธาตุเล็บมือ"
ภาพภายในวิหารวัดเวียงปัจจุบัน (พ.ศ. 2553)
ซุ้มพระพุทธรูปวัดเวียง เป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระประทาน มีลวดลายปูนปั้นที่มีความละเอียดและสวยงาม
ด้านขวาของซุ้มพระพุทธรูป
ด้้านซ้ายของซุ้มพระพุทธรูป
ความปราณีตในการก่อสร้าง โดยดูได้จากการเข้าสลักเดือยของโครงสร้างต่างๆภายในวิหาร
ธรรมมาสน์วัดเวียง และลวดลายภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้ช่างชาวเชียงใหม่มาวาด
   ลวดลายของเสาวิหารวัดเวียง
  เสาต้นที่มีการฉาบปูนทับเสาเดิมที่มีตำนานว่า มีนางเงือกได้มาอาศัยและได้ออกไปเล่นน้ำในตอนกลางคืน พอรุ่งเช้าก็จะพบตะไคร่น้ำเกาะอยู่ตามเสา หลวงปู่แสนคำเจ้าอาวาสขณะนั้นจึงทำการสะกดเสาไว้ ต่อมาผึ้งได้มาทำรังในโพรงเสาและหมีได้มาควักกินผึ้ง ทำให้เสาชำรุด จึงได้มีการบูรณะขึ้น
ีี่
หอธรรมวัดเีวียง
    พระโคอุสุภราช
นางป้อม นางเป็ง
แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก E-mail : thoen_post@hotmail.com
ลวดลายปูนปั้นบนประตูโขงวัดเวียง หอธรรมวัดเวียง และแนวกำแพงวัด
ขนุนวัดเวียง วัดเวียง
ต้นขนุน"จามเทวี " เชื่อว่าปลูกโดย พระนางจามเทวี แห่งนครหิริภูญชัย ที่ได้ปลูกไว้ 3 ต้น ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุลำปางหลวง และวัดเวียง ซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุเจดีย์วัดเวียง วัดเวียงในปัจจุบัน
 

 
 
วัดเวียง     Wat Wiang


      วัดเวียงตั้งอยู่ที่ 301 บ้านเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง สังกัดมหานิกาย มีเจดีย์และพระพุทธรูป รูปแบบศิลปะสมัยเชียงแสน
      ประวัติการก่อสร้างวัดได้ปรากฎในพงศาวดารกล่าวคือ ขุนหลวงสุตตา ผู้ที่มีความสำคัญ รักษาเกียรติประวัติโดยไม่ยอมขึ้นตำแหน่งนายทหารพม่า ได้มาอุปสมบทที่วัดพระธาตุลำปางหลวง มีลูกชายสามคน ได้แก่ ขุนหมื่น ขุนชัย และสามเณรอาทิตย์ ซึ่งเป็นศิษย์ครูบาเจ้าลำปางนคร ต่อมาภายหลังได้เป็นพระสังฆมหาเถระ
      ครูบาอาทิตย์ ได้มาบูรณวัดเวียงตามตำนาน  ประวัติเมือง 'สังฆเติ๋น'
      วัดเวียงเป็นวัดที่สำคัญ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเถิน ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังทางทิศตะวันตก
      ลักษณะโดยทั่วไปของวัด ประกอบด้วยซุ้มโขง, วิหาร และเจดีย์ ซุ้มประูโขงมีลักษณะหรือได้รับอิทธิพลรูปแบบมาจากประตูโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารมีลักษณะเป็นวิหารโล่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในวิหารมีซุ้มพระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายประตูโขง เป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระประธาน มีการประดับตกแต่งลวดลายมีรายละเอียดที่สวยงาม วิหารวัดเวียงเป็นวิหารตัวอย่างดั้งเดิม มีเสาวิหารหลักแปดต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณคนโอบ มีการเขียนลายลักษณ์สีทองบนพื้นแดง เป็นรูปกินรีและรูปสิงห์ลวดลายไทย