ศาลเจ้าพ่อพญากั๋น ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชา
แม่น้ำวังบริเวณหลังศาลเจ้า
   แนวกำแพงเมืองชั้นในและชั้นนอกของเวียงพญากั๋น
หนองหลวงในปัจจุบัน เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแนวกำแพงเมือง มีขนาดกว้างใหญ่มากทิวทัศน์ที่สวยงาม มีน้ำตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาเพราะเห็นว่ามีปลาชุม แต่น้อยคนนักที่จะตกได้เพราะเชื่อกันว่าต้องทำการขอขมาหรือขอปลากับศาลพระเจ้าก่อนตก จึงจะได้ปลา
ริเวณสองข้างทางไปสู่หนองหลวง
แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก E-mail : thoen_post@hotmaol.com
 

 
 
เวียงพญากัณฑ์   Viang Phaya Gunt
      
ตั้งอยู่เขตบ้านท่าหลวง ต.เถินบุรี อ.เถิน ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กม. มีแผนผังเป็นรูปวงรีตามขวาง มีส่วนประกอบของกำแพงเมือง เหมือนรูปนกอินทรีย์กางปีกออกสองข้าง ขนาดของเมืองยาวประมาณ 1 กม. ส่วนกว้างสุดของเมืองประมาณ 300 ม. กำแพงเมืองเป็นคันดินทั้งสองชั้น มีความสูงชันมาก แนวกำแพงจากทิศตะวันออกติดแม่น้ำวังไปทางทิศตะวันตกจรดภูเขา สันนิษฐานว่าอาจเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกที่สำคัญสำหรับป้องกันข้าศึกจากทางทิศใต้ มีเจ้าปกครองหัวเมืองคือ'พญากัณฑ์' หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 'พญากั๋น' โดยมีตำนานเล่าว่า พญากั๋น ออกรบเสียทีข้าศึกและกลับมาช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกข้าศึกฆ่าตายไม่ทัน จึงได้คิดเสียใจ ตัดสินใจปลงชีพตนเองที่เมืองนี้เอง