ศาลพระเจ้า 'เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก'
แนวกำแพงคันดินที่ยังพอมีให้เห็น
แนวคันดินที่ปัจจุบันเป็นเขตสวนของชาวบ้าน
แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก E-mail : thoen_post@hotmail.com
บริเวณที่ชาวบ้านได้อพยพหนีน้ำมาตั้งบ้านเรือนอาศัย
 

 
 
เวียงป้อม เวียงเป็ง     Wiang Pom - Wiamg Peang
                                        เป็นเขตที่พำนักของ 'นางป้อม' และ'นางเป็ง' ซึ่งเป็นบริวารของ'พระนางนารา' พระมเหสีของพระยาเจ้าเมืองเมื่อปี พ.ศ. ๑๑๕๗ ตัวเวียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดเวียง โดยที่นางเป็งนั้นได้สร้างบ้านเรือนอยู่ที่หนองสาง ส่วนนางป้อมนั้นได้สร้างบ้านเรือนอยู่ที่หนองผ้าอ้อมซึ่งถัดจากหนองสางไปอีก
          ตามตำนานยังกล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อครั้งที่แม่น้ำวังได้เชาะฝั่งเข้ามาใกล้ตัวเมือง(วัดเวียง) อยู่ในเขตอันตราย ผู้คนจึงได้อพยพไปอยู่ที่หนองสางและหนองผ้าอ้อม พระนางทั้งสองจึงได้มาตั้งจิตอธิฐานต่อองค์พระธาตุเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอให้แม่น้ำวังเปลี่ยนทิศไปทางตะวันออกเมื่อตั้งอธิฐานเสร็จแล้วอีกไม่นาน แม่น้ำวังก็เปลี่ยนทิศ ผู้คนจึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเช่นเดิม
          เวียงเป็งในปัจจุบันยังคงหลงเหลือแนวคันดินไว้ให้เห็นอยู่ และเป็นที่ตั้งของศาลพระเจ้า'เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก' ที่ประชาชนชาวบ้านเวียงให้การเคารพบูชา