พิธีหล่อพระประธาน ณ ดอยจู่แจ้ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งบริเวณนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพลับพลาที่ประทับขององค์พระนเรศวรมหาราช โดยความร่วมมือของหลายๆฝ่าย ทั้งภาครัฐและความสามัคคีของชุมชน ต.แม่ถอด ขณะนี้ก็ได้ดำเนินการสร้างวัดและบูรณะสถูปพลับพลาไปบ้างแล้ว คาดว่าอีกไม่นานคงจะได้เปิดให้ผู้คนเยี่ยมชมและสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรอย่างเป็นทางการครับ
 
  หล่อพระดอยจู่แจ้ง