การแสดงงานนิทรรศการของกลุ่มศิลปกรรมเมืองเถิน ที่หอศิลป์ลำปาง(กาดกองต้า) 1-28 เมษายน 2556
โดยเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ที่ทำงานศิลปะในเขตอำเภอเถิน และใกล้เคียง
ถึงแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะนำเอาบุลลากรทางด้านนี้มารวมตัวกันให้สมบูรณ์แบบ แต่การแสดงงานใน
ครั้งนี้ก็ได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับก้าวแรกที่ยังต้องอาศัยปััจจัยหลายอย่างรวมกัน ทั้งตัวผู้สร้างงานเอง
และผู้สนับสนุน ทั้งนี้ก็ได้แรงสนับสนุนจากเพื่อนศิลปินทีลำปางด้วยอีกแรงหนึ่ง ก็ได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วงการศิลปกรรมของเมืองเถินจะได้พัฒนาขึ้นไป และได้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมในยุคใหม่ และคงคุณค่าศิลปกรรมในอดีตสืบไป
 
  ศิลปกรรมเมืองเถิน