ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาทั่วไปก็ประสบภัยแล้งไปตามๆกัน มันก็มีผลกระทบไปถึงต้นน้ำลำธารด้วย ทำให้เกิดภาวะภัยแล้งโดยทั่วไปครับ และที่อุทยานน้ำตกแม่วะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริเวณน้ำตกไม่มีน้ำกลายเป็นพื้นที่โขดหินและพื้นทราย ไม่สามารถรับรองนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานในช่วงนี้ได้ ทางอุทยานจึงได้ดำริโครงการทำพื้นที่น้ำตกจำลองสำหรับเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทดแทนน้ำตกจริงในช่วงนี้ ตัวน้ำตกมีความสวยงามและให้บรรยากาศเหมือนน้ำตกจริง นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำในบริเวณน้ำตกจำลองได้ครับ เป็นแนวคิดใหม่ที่อุทยานได้ทำขึ้นมา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้โดยสะดวกครับ
ช่าง 'โตส เกาะคา' ผู้ออกแบบและสร้างน้ำตกจำลองพร้อมน้องทีมงาน พร้อมด้วยพนักงานอุทยานแม่วะ
น้ำตกจำลองแม่วะ
maewa waterfall
การสาธิตการทำไม้เทียมสำหรับใช้ตกแต่งภายในอุทยานให้แก่พนักงานอุทยาน
สุดท้ายภาพน้ำตกที่เสร็จแล้วพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ขอบคุณภาพจาก dailynews ครับ