บรรยากาศของเมืองลำปางในอดีตในวันสงกรานต์ครับ ช่างภาพได้ถ่ายภาพออกมาด้วยมุมมองที่สวยงามมากครับ  
  ลำปาง