ภาพเก่าเล่าเรื่องชุดที่สองครับ ภาพเหล่านี้ได้มาจากวัดท่านางเป็นสมบัติของวัดที่ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี ในอนาคตข้างหน้าเราคงได้เห็นหอพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีๆของเมืองเถินบ้างนะครับ ภาพเหล่านี้มีคำบรรยายข้างหลังภาพไว้อย่างชัดเจน เป็นภาพราวๆปี พ.ศ. 2500 แถมท้ายด้วยภา่พเขื่อนภูมิพลสวยๆครับ ภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก ช่างนุ้ย ท่านาง ร้านแต่งอุปกรณ์รถมอเตอร์ไชค์ ทางลงตรงข้ามที่ว่าการอำเภอครับ
 
  ภาพเก่าเมืองเถิน2  
   
     
  เถิน  
   
     
  thoen pic  
   
     
  thoen old pic  
   
     
  ภาพเก่าเถิน  
   
     
  เถิน  
   
     
  น้ำท่วมเถิน  
     
  เถิน  
   
     
   
   
     
  วัดเวียง  
  ภาพการบูรณวัดเวียง แต่ไม่ทราบปี พ.ศ. ครับ  
  เถิน  
   
   
  พระวัดท่านาง  
  วัดท่านาง  
   
     
  นายบุญแท่ง เถิน  
   
   
   
     
   
  ร.ร. ท่านาง  
     
  เขื่อนภูมิพล