รูปปั้นพระนเรศวรมหาราชที่สบเตินครับ ตามตำนานประวัติศาสตร์กล่าวว่าเคยมีทัพหลวงเสด็จผ่านมาทางนี้ ตอนนี้ทางกรมศิลป์กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับ และชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธากำลังร่วมกันทำบุญบริจาคสร้างพลับพลาที่ประทับครับ ตามข้อความในกระทู้ครับ
"เนื่องด้วยบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของพระนเรศรวมหาราช โดยพบหลักฐานเป็นซากอิฐเรียงซ้อนกันเป็นแท่นและถ้วยชามโบราณเชิง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ' ดอยจุงแจ้ง' และเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐ บริเวณวัดสบเตินตะวันตก ซึ่งนักโบราณคดีได้มาสำรวจหลักฐานดังกล่าวและสันนิฐานว่า จะเป็นของกองทัพพระเอกาทศรถที่นำพระศพสมเด็จพระนเรศวมหาราชมาพักบริเวณนี้ ทางอบต.แม่ถอด ขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อสร้างพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ติดต่อไปได้ที่ ๐๕๔-๘๓๘๕๓๙ - ๔๐"


 
  Pha Nareasoun