บูรณะวิหารวัดเวียง 1
    หลังที่ได้ทำการบูรณะวิหารวัดวียงแล้วเสร็จ วัดเวียงวัดเก่าแก่ของเมืองเถินก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการบูรณะเจดีย์พระธาตุรวมถึงหอธรรมโดยส่วนของพระธาตุได้ทำการบูรณะส่วนที่สึกกร่อน และเพิ่มความแข็งแรงของตัวเจดีย์ โดยคงรูปทรงเดิมมากที่สุด ด้วยวิธืการฉาบปูนทับ เปลี่ยนจังโก บูรณะส่วนยอดพระธาตุ ลงรัก สำหรับเจดีย์องค์เล็กที่เกิดการโน้มเอียงก็ให้เคลือบปูนเพิ่มความแข็งแรงและยังคงรูปทรงเดิม สำหรับหอธรรมก็ได้ปรับปรุงโครงสร้างบางส่วนและเปลี่ยนหลังคา โดยที่กรมศิลปากรได้เห็นความสำคัญของวัดเวียงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของล้านนา ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของประเทศ จึงได้มีนโยบายบูรณะอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายละเอียดในการบูรณะอื่นๆหากได้ข้อมูลจะได้นำเสนอต่อไปครับ
watwiang thoen
วัดเวียง
บูรณะเจดีย์วัดเวียง