ลูกแก้วพร้อมช่อทองสำหรับประดิษฐานบนยอดพระธาตุวัดเวียง
   หลังจากการที่ได้ทำการบูรณะเจดีย์พระธาตุวัดเวียงโดยการควบคุมของกรมศิลปากร ก็ได้มีการซ่อมแซมช่อลูกแก้วที่ประดิษฐานบนยอดพระธาตุ โดยได้มีการเปลี่ยนทองบางส่วนและประดับลวดลายใหม่โดยคงรูปลักษณ์เดิม ด้วยแรงใจและจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนสำเร็จลุล่วงพร้อมสำหรับประดิษฐานบนยอดพระธาตุ ชาวชุมชนบ้านเวียงและใกล้เคียงจึงได้ทำการแห่ลูกแก้วพระธาตุวัดเวียง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาก่อนที่จะได้นำไปประดิษฐานบนยอดพระธาตุในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ซึ่งก็จะมีการทำพิธีใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
   พระเจดีย์ธาตุวัดเวียงถือว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญคู่เมืองเถินมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ถือได้ว่าเป็นหลักหัวใจของชาวเมืองเถินอีกสถานที่หนึ่ง
ลูกแก้วพระธาตุวัดเวียง
ลูกแก้ว วัดเวียง
หนังสือนิตยสารเถินล้านนา ฉบับที่ 2