คึกคักกันอีกแล้วครับสำหรับตลาดนัดวัดอุมลอง ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ บริเวณตั้งแต่ในตัววัีดและหน้าวัด(อันที่จริงน่าจะเรียกว่าหลังวัดมากกว่า เพราะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด) ซึ่งเป็นเขตธรณีสงฆ์ฝั่งตรงข้ามกับวัด เส้นถนนเถินบุรีถนนสายหลักของอำเภอเถิน แต่เดิมไม่ได้เป็นตลาดนัดเช่นปัจจุบัน เพียงแต่มีพ่อค้าจากต่างถิ่นมาขออาศัยเช่าที่วัดจำหน่ายสินค้าเป็นบางคราวเท่านั้น เนื่องจากสินค้าขายดีจึงได้มาค้าขายเป็นประจำ ส่วนมากจะเป็นวันจันทร์ที่จะมีลูกค้ามากที่สุด เนื่องจากจะมีลูกค้าต่างตำบลเดินทางมาทำธุรกิจอย่างอื่นในตัวอำเภอและได้แวะมาจับจ่ายสินค้านอกเหนือจากลูกค้าในพื้นที่ เมื่อเห็นว่าพื้นที่สะดวก กว้างขวาง ทางวัดจึงมีความประสงค์ให้ชาวบ้านสามารถมาวางขายสินค้าได้ ปัจจุบันทำให้ตลาดนัดวันจันทร์แห่งนี้มีลูกค้าและผู้ค้ามากกว่าแต่เดิม สินค้าโดยมากก็เป็นเครื่องใช้ไม้สอย ทั้งอุปโภคและบริโภค และสินค้าที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายครับ ก็ลองมาแวะชมกันนะครับ
 
  ตลาดนัดอุมลอง