ภาพใหม่วัดพระธาตุดอยป่าตาล หรือวัดม่อนวัวนอน อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นวัดและโบราณสถานที่สำคัญของชาวเมืองเถินอีกวัดหนึ่ง มีตำนานและเรื่องราวยาวนานตั้งแต่พุทธบรรพกาล สามารถค้นหาข้อมูลได้ภายในเวปไชค์ และข้อมูลอีกบางส่วนที่ผมจะได้นำเสนอใน นิตยสาร "เถินล้านนา" ฉบับต่อไป สำหรับภาพชุดนี้ได้ถ่ายภาพขึ้มมา เดือน มีนาคม 2559 ครับ
วัดพระธาตุดอยป่าตาล
วัดพระธาคุดอยป่าตาล
วัดพระธาคุดอยป่าตาล