วิหารวัดเวียงหลังจากที่ได้ทำการบูรณะเสร็จแล้ว ยังคงความสวยงามตามแบบเดิม เพียงแต่มีวัสดุบางอย่างซึ่งเป็นของใหม่เสริมเข้าไป เช่น โครงสร้างไม้ หลังคา เพื่อเสริมความแข็งแรง คงทนของตัวอาคาร แต่รูปแบบภายในก็ยังคงอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้ครับ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆถ้ามีข้อมูลจะได้นำเสนอต่อไปครับ
วิหารวัดเวียง
วัดเวียง
วัดเวียง
วัดเวียง อ.เถิน
วิหารวัดเวียง
watwiang lampang