T
e
l
-
0
8
-
9
9
9
9
-
6
1
4
1
E-mail: thoen_post@hotmail.com
Tel: 08-9999-6141
พื้นที่แสดงงานศิลปะของคนเมืองเถิน เปิดรับแสดงงานศิลปะทุกประเภทครับ และเป็น ตลาดนัดศิลปะ ผลงานสร้างสรรค์โดยคนทำงานศิลปะในอำเภอเถิน ผลงานที่จำหน่ายราคามาตรฐานครับ ตลาดของเราเปิดรับผลงานที่นักสร้างสรรค์ต้องการจำหน่าย ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคครับ
ธรรมชาติ The Nature
ขนาด (size) 160x140 cm. 

แนวความคิด

ธรรมชาติเป็นแม่แบบของสรรพสิ่งต่างๆ เราได้เรียนรู้จากธรรมชาติตลอดมา มนุษย์อาศัยธรรมชาติในการดำรชีวิต บางครั้งเรามองไม่เห็นหรือมองข้ามความเป็นจริงของธรรมชาติไป มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่แห่งนี้ ธรรมชาติจึงหมุนเวียนความสมดุลให้สรรสิ่งให้คงที่ จนกว่าจะถึงวันดับสลาย

'กฤช พรมชาติ
  สีน้ำมัน Oil Colour Paint
นก bird เก้าอี้
A7 ขนาด 31x40.5 cm. A8 ขนาด 35x35 cm. A9 ขนาด 82x61 cm.
flower1 flower2 ภูเขา
A1 ดอกไม้ 1 (ขายแล้ว) A2 ดอกไม้ 2 A3 ทิวทัศน์1
A4 ไม่มีชื่อ (ขายแล้ว) A5 ไม่มีชื่อ (ขายแล้ว) A6 พระ (ขายแล้ว)
human ลั่นทม
A10 Human 1 (ขายแล้ว) A11 Human 2 (ขายแล้ว) A12 ขนาด 40x30.5 cm.
oil  
A13 Untitle ( 2 ชิ้น ) A 14 (พร้อมกรอบ) (ขายแล้ว)  
     
         สีน้ำ Water Colour Paint  
สตอเบอร์รี่ เห็ด
B1 ( พร้อมกรอบฉลุ) B2 (พร้อมกรอบ) B3 (พร้อมกรอบ)
mushroom
B4 (พร้อมกรอบ) B5 (พร้อมกรอบ) B6 (พร้อมกรอบ)
หนุมาน แมลง
B7 (พร้อมกรอบ) B8 ( พร้อมกรอบ) B9 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ)
ลูกช้าง ช้าง1 ช้าง
B10 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) B11 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) B12 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ)
B13 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) B14 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) B15 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ)
ช้าง5
B16 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) B17 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) B18 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ)
B19 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) B20 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) B21 (พร้อมกรอบ)
หอย    
B22 (พร้อมกรอบ)    
  สีอะเคลิค Acrylic Paint  
สนสองใบ  
C1 (พร้อมกรอบ) C2 (พร้อมกรอบ)  
     
 
   ผลงานภาพวาดสีฝุ่นของ 'เอก' มารุต ที่มีรูปแบบภาพเสมือนจริงกึ่งภาพประกอบ(Illustrate) บางชิ้นมีกลิ่นอายของความเป็น Pop Art ครับ มีผลงานปัจจุบันจำหน่ายและรับวาดภาพคนเหมือนตามรูปแบบของตัวเองครับ
 
   
   
   
   
   
   
   
รับภาพวาดเหมือนสีฝุ่นดำ ขนาด 22x30 นิ้ว ราคา 1,200.-
 
   
 
 
  สนใจผลงาน ติดต่อร่วมแสดงผลงานในแกลอรี่ ได้ที่ E-mail: thoen_post@hotmail.com
หรือที่ 08-9999-6141 ครับ
 
หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา