art
  art  
ธรรมชาติ The Nature
ขนาด (size) 160x140 cm. 
แนวความคิด
ธรรมชาติเป็นแม่แบบของสรรพสิ่งต่างๆ เราได้เรียนรู้จากธรรมชาติตลอดมา มนุษย์อาศัยธรรมชาติในการดำรชีวิต บางครั้งเรามองไม่เห็นหรือมองข้ามความเป็นจริงของธรรมชาติไป มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่แห่งนี้ ธรรมชาติจึงหมุนเวียนความสมดุลให้สรรสิ่งให้คงที่ จนกว่าจะถึงวันดับสลาย
'กฤช พรมชาติ
 
 
Thoen Art Gallery
ช่างศิลปกรรมเมืองเถิน
ช่างศิลปกรรมเมืองเถิน

คมกฤช พรมชาติ khomkrit Promchat
ประทีป ทิตย์วงค์ Prateep Thitwong
มารุต บุพการีพร Maroj Buppakareepornth
วรงค์ อุ่นศรี Warong Ounsri
อนุรักษ์ เรือนตานันท์ Anuruk Ruantananth
วิรัก เพ็ญทรากุล Wiruk Penthakul
ประเทศ เขตประทุม Pratath Keatpratum

 
พื้นที่แสดงงานศิลปะและแสดงงานศิลป์ ของคนเมืองเถินและทั่วไป เปิดรับแสดงงานศิลปะทุกประเภท และเป็น ตลาดนัดศิลปะ ผลงานสร้างสรรค์โดยคนทำงานศิลปะในอำเภอเถินเป็นส่วนใหญ่ ผลงานที่จำหน่ายราคามาตรฐานครับ ตามรูปแบบและเทคนิคของผู้สร้างสรรค์ เราคือกลุ่มคนที่มีความชี่นชอบและกลุ่มผู้รักในงานศิลปะ เราพร้อมเปิดรับผลงานที่นักสร้างสรรค์ต้องการจำหน่าย ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคครับ สนใจส่งภาพผลงานได้ที่  thoen_post@hotmail.com เราพร้อมแสดงผลงานให้ทุกท่านครับ
  สีน้ำมัน Oil Colour Paint
นก bird เก้าอี้
ขนาด 35x40.5 cm. ขนาด 35x35 cm. ขนาด 82x61 cm.
flower1 flower2 ภูเขา
ดอกไม้ 1 (ขายแล้ว) ดอกไม้ 2 ทิวทัศน์1
ไม่มีชื่อ (ขายแล้ว) ไม่มีชื่อ (ขายแล้ว) พระ (ขายแล้ว)
human ลั่นทม
Human 1 (ขายแล้ว) Human 2 (ขายแล้ว) ขนาด 40x30.5 cm.
oil  
Untitle ( 2 ชิ้น ) (ขายแล้ว)  
     
         สีน้ำ Water Colour Paint  
สตอเบอร์รี่ เห็ด
ขายแล้ว ขายแล้ว เห็ด (พร้อมกรอบ)
mushroom
เห็ด (พร้อมกรอบ) ขายแล้ว (พร้อมกรอบ)
หนุมาน แมลง
(พร้อมกรอบ) ( พร้อมกรอบ) ช้าง1 (ขายแล้ว)
ลูกช้าง ช้าง1 ช้าง
ช้าง2 (ขายแล้ว) ช้าง3 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) ช้าง4 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ)
ช้าง5 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) ช้าง6 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) ช้าง7 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ)
ช้าง5
ช้าง8 (ขายแล้ว) ช้าง9 (ขายแล้ว) ช้าง10 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ)
ช้าง11 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) ช้าง12 (พร้อมกรอบไม้ธรรมชาติ) (ขายแล้ว)
หอย    
     
    สีอะเคลิค Acrylic Paint  
สนสองใบ    
C1 (พร้อมกรอบ)    
 
     
     
     
     
     
   
     
รับภาพวาดเหมือนสีฝุ่นดำ ขนาด 22x30 นิ้ว ราคา 1,200.-
     
 
หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา