ประทีป ทิตย์วงศ์
Prateep Thitwong
11 มีนาคม 2507
84/2 ม.2 บ้านต้นธง ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52160
84/2 M.2 Thonthong Maeprik District, Lampang 52160
โทรศัพท์ 08-7918-1348
   
ติดต่อ Contact
E-mail : thoen_post@hotmail.com