ติดต่อเถินโพส
   เวบไซค์เถินโพสมีวัตุประสงค์ในการจัดทำขึ้น โดยมีความคิดเริ่มแรกมาจากการทำแผนที่ท่องเที่ยว และหนังสือพิมพ์เถินลานนา โดยที่ข้อมูลและภาพถ่ายบางส่วนยังคงเก็บรวมรวมไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเถินเป็นส่วนมาก ด้วยเหตุผลบางประการนอกเหนือจากการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมหลายประการ เวบไชค์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวในด้านต่างๆ พร้อมเป็นสื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และธุกิจภายในเมืองเถินไว้ให้มากที่สุดครับ และพร้อมยินดีเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ครับ ซึ่งทั้งหลายอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร และทีมงานของเราจะพยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆต่อไปครับ
หน้าหลัก