Website counter   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไชค์ เถินโพสครับ www.thoenpost.com
ช่วงนี้กำลังถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับ แต่ฝนก็ยังมีมาส่งท้ายบ้าง สำหรับที่เมิองเถินก็ถือว่าไม่หนักมากครับ ความมืดเริ่มมาเยือนเร็วขึ้น อากาศเริ่มเย็นลงครับ เช้าๆเริ่มมีหมอกลงบ้าง ข้าวในนาในบางพื้นที่ก็เริ่มออกรวงบ้างแล้ว เขียวขจีทุกทุ่งนาครับ มองไปทางไหนก็รู้สึกสดชื่น และก็ยินดีกับชาวนาครับ ปีนี้ได้ยินช่าวว่าจะหนาวมาก ยังไงก็รักษาสุขภาพกันครับ สวัสดีครับ
รี
             เกี่ยวกับเรา          ติดต่อ          แสดงความคิดเห็น     
พระราชา
เมืองเถิน
ประวัติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Download flash player

สถานที่ท่องเที่ยว
และแหล่งโบราณสถาน
อำเภอเถิน
วัดดอยน้อย
วัดดอนไชย
วัดสว่างอารมณ์
 พลับพลาพระเอกาทศรถ
รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม
น้ำตกแม่เติน
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
ถ้ำแม่แก่ง
ถ้ำน้ำผ่าผางาม
ถ้ำผาขัน
โป่งข่ามยักษ์
บ้านพระสถน
ไม้สักยักษ์ และประตูหอรบ
วัดห้วยเกี๋ยง
วัดล้อมแรด
วัดเหล่าหลวง
วัดพระธาตุวัดดอยป่าตาล
วัดท่านาง
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
วัดอุมลอง
วัดเวียง
อ่างเก็บน้ำแม่มอก
เวียงพญากัณฑ์
เวียงป้อม-เวียงเป็ง
เรื่องเล่าเมืองเถิน
เมืองเถินชุมทางสำคัญ1
เมืองเถินชุมทางสำคัญ2
เมืองเถินจากอดตีตสู่ปัจจุบัน
การนับถือแก้วแร่

ตำนานโบราณ แม่ถอด
ภูมิหลังของเมืองเถิน
พงศาวดารเมืองเถิน
เมืองเชียงชื่น
แก้วโป่งข่าม
อนุสรณ์ช้าง 20 เล็บ
พระนางจามเทวี
ห้วยแม่คำปาด
หนองฆ้อง
พระบรมสารีริกธาตุ
หมู่บ้านสบคือ
เมืองเถินจากอดีต
ชุมทางล้านนา
พระสถล
บ้านหนองเชียงราน
 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หนอนนกบ้านเวียง
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หน่วยงาน
เทศบาล ต.ล้อมแรด
เทศบาล ต.เวียงมอก
เทศบาล ต.แม่มอก
อบต. ต.นาโป่ง
อบต. ต.แม่ถอด
อบต. ต.แม่ปะ
อบต. ต.แม่วะ
อบต. ต.เถินบุรี
สถานีตำรวจภูธร อ.เถิน
โรงเรียนเถินวิทยา
 
หนังสือพิมพ์เถินลานนา นสพ. ฉบับแรกของเมืองเถิน
new

สถานีตำรวจภูธรเถิน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการ

 
 
 
 
งานแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 1 ของกลุ่ม "ช่างศิลปกรรมเมืองเถิน"
ศิลปกรรม อ.เถิน
 
 
   วัดพระธาตุดอยป่าตาล                                                        วัดเวียง
ถนนเลียบน้ำวัง
วัดเวียง โป่งข่าม วัดถ้ำ วัดดอนไชย
กิจกรรมในเมืองเถิน สถานที่ เรื่องราวและภาพประทับใจ หนังสือนิตยสารเถินล้านนา ฉบับที่ 2
    เดินนทางเยี่ยมเพื่อนบ้านเมืองเถิน เส้นทาง AEC แม่สอด เมืองตาก นมัสการพระเจ้าทันใจ
    น้ำตกจำลอง อุทยานแห่งชาติแม่วะ
    กิ่งก่าบิน ที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ
    พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ในเทศกาลออกพรรษา ณ บันไดนาควัดสว่างอารมณ์
    พิธีอัญเชิญพระธาตุแก้วเพื่อประดิษฐานยอดพระเจดีย์ธาตุบ้านเวียง
    ลูกแก้วพร้อมช่อทองสำหรับประดิษฐานบนยอดพระธาตุวัดเวียง
    บูรณะพระธาตุเจดีย์วัดเวียง
    ภาพ วิหารวัดเวียง หลังจากได้รับการบูรณะแล้วเสร็จ
    ทิวทัศน์เมืองเถิน วัดบ่อแก้ว บ้านแม่แก่ง
    ขั้นตอนการบูรระวิหารวัดเวียง 1
    พิธีบรวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูรณะวิหารวัดเวียง
    ภาพเก่าเมืองเถิน 2
    งานแสดงศิลปหอศิลป์ลำปาง กลุ่มศิลปกรรมเมืองเถิน
    คอนเสิร์ตคาราบาวครั้งแรกเมืองเถิน
    พิธีหล่อพระประธาน ณ ดอยจู่แจ้ง ต.แม่ถอด
    ภาพเก่าเมืองเถิน 1
    รูปปั้น อนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ที่สบเติน
    พิธีหล่อพระประธาน พระสิงห์ 1 วัดสบคือ
    สลากพัตรวัดเวียง ปี 2553
    บ้านดินแฮนด์เมดหลังแรกของ อ.เถิน
    ภาพเก่างานสงกรานต์ในอดีตของนครลำปาง
    ตลาดนัดวันจันทร์ วัดอุมลอง
    งานของดี 4 ภาค และประกวดสาวประเภทสอง
    สลากพัตร ปี 2554
    กีฬาสี ร.ร.เถินวิทยา
ภาพเก่าเมืองเถิน ภาพประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชาวเมืองเถิน จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ภาพเก่าเมืองเถิน
เฮือนโบราณ หรือ บ้านโบราณ ปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่ของชาวเมืองเถิน
เฮือนโบราณเมืองเถิน
เถินโพส
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่ยังเป็น Unseen in Thoen และข้อมูลแหล่งการท่องเที่ยว ของอำเภอเถินและใกล้เคียง
เถินโพส แหล่งอนุรักษ์ปลา ที่แม่น้ำวังบริเวณบ้านท่าสามัคคี ตำบลแม่ถอด
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์ภายในตำบลแม่ถอด จัดทำโดย อบต.แม่ถอด
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสำรวจเส้นทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแม่วะโดยมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว บันทึกภาพ และศึกษาแหล่งที่พักค้างแรมของนักท่องเที่ยว
 
 
 
 
เถินล้านนาแม็กกาซีน
นิตยสารเถินล้านนา ฉบับที่ 1
 
 
หนังสือประวัติศาสตร์เมืองเถิน
เถิน ประวัติศาสตร์
 
โปสเตอร์แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน
โปสเตอร์
 
มาเที่ยวเมืองเถิน นมัสการพระธาตุ 3 พระองค์ แหล่งประวัติศาสคร์ ศิลปกรรม ที่เก่าแก่ยาวนานของเมืองเถิน กว่า 1,500 ปี บรรจุพระสารีริกธาตุทั้ง 3 พระธาตุ จึงได้ชื่อว่า พระธาตุ 3 พระองค์ ที่ย
โปสเตอร์เถิน
 
งานแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 1 ของกลุ่ม "ช่างศิลปกรรมเมืองเถิน"
 
 
เถินโพส facebook
อีกช่องทางหนึ่ง สำหรับแสดงความคิดเห็น สำหรับเมืองเถิน แบ่งปันความรู้สึก ภาพถ่าย หรือเพิ่มเติมข้อมูล ความรู้ต่างๆได้ครับ
หนังสือพิมพ์เถินลานนา
ข่าวสารเมืองเถิน และการประชาสัมพันธ์
   
        พื้นที่โฆษณา
khomkrit vector khomkrit vector
ติดตามผลงาน Vector Graphic ของ Khomkrit ได้ที่
http://www.shutterstock.com/g/Khomkrit+Promchat

หรือต้องการภาพเวกเตอร์ ไฟล์ pdf ตัวจริง และภาพขยาย jpeg ตัวจริง กรุณาติดต่อได้ที่
thoen_post@hotmail.com
เสื้อยืดเมืองเถิน รับพิมพ์ภาพลงเสื้อยืด ผ้า รับสกรีนเสื้อ
เสื้อยืดเมืองเถินชุดที่ 1
design รับออกแบบสิ่งพิมพ์และงานโฆษณาทุกชนิดในราคาถูก อาทิเช่น ป้ายโฆษณา อาร์ทเวิร์ค งานโบร์ชัวร์ หนังสือ วารสาร รายงานประจำปี บรรจุภัณฑ์  แผ่นพับ โลโก้ แฟ้ม  ถุง ปฏิทิน นามบัตร นิตยสาร ฉลาก แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ การ์ดงานพิธี ปกซีดี หน้าโฆษณา สติกเกอร์และอื่นๆอีกมากมายสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thoen_post@hotmail.com บริการรับ-ส่งแบบ ทาง E-mail หรือ ทางไปรษณีย์