เมืองเถิน
เมืองเถิน
ประวัติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Download flash player

สถานที่ท่องเที่ยว
และแหล่งโบราณสถาน
อำเภอเถิน
วัดดอยน้อย
วัดดอนไชย
วัดสว่างอารมณ์
 พลับพลาพระเอกาทศรถ
รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม
น้ำตกแม่เติน
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
ถ้ำแม่แก่ง
ถ้ำน้ำผ่าผางาม
ถ้ำผาขัน
โป่งข่ามยักษ์
บ้านพระสถน
ไม้สักยักษ์ และประตูหอรบ
วัดห้วยเกี๋ยง
วัดล้อมแรด
วัดเหล่าหลวง
วัดพระธาตุวัดดอยป่าตาล
วัดท่านาง
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
วัดอุมลอง
วัดเวียง
อ่างเก็บน้ำแม่มอก
เวียงพญากัณฑ์
เวียงป้อม-เวียงเป็ง
เรื่องเล่าเมืองเถิน
เมืองเถินชุมทางสำคัญ1
เมืองเถินชุมทางสำคัญ2
เมืองเถินจากอดตีตสู่ปัจจุบัน
การนับถือแก้วแร่

ตำนานโบราณ แม่ถอด
ภูมิหลังของเมืองเถิน
พงศาวดารเมืองเถิน
เมืองเชียงชื่น
แก้วโป่งข่าม
อนุสรณ์ช้าง 20 เล็บ
พระนางจามเทวี
ห้วยแม่คำปาด
หนองฆ้อง
พระบรมสารีริกธาตุ
หมู่บ้านสบคือ
เมืองเถินจากอดีต
ชุมทางล้านนา
พระสถล
บ้านหนองเชียงราน
หน่วยงาน
เทศบาล ต.ล้อมแรด
เทศบาล ต.เวียงมอก
เทศบาล ต.แม่มอก
อบต. ต.นาโป่ง
อบต. ต.แม่ถอด
อบต. ต.แม่ปะ
อบต. ต.แม่วะ
เทศบาล ต.เถินบุรี
สถานีตำรวจภูธร อ.เถิน
new
ศิลปกรรม อ.เถิน
 
www.thoempost.com :

ผลิตและดูแลเวบไซค์ โดย :
คมกฤช พรมชาติ
300 หมู่ 2 ค.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
Producer by :
Khomkrit Promchat
300 Moo 2 Lomrad district, Thoen, Lampang Thailand 52160

โทรศัพท์ (Tel.) 08-9999-6141
E-mail : thoen_post@hotmail.com
ของตกแต่ง
  ตัวอย่างผลงานประดับตกแต่งของกลุ่มเถินโพส

 

พระธาตุวัดเวียง พระธาตุดอยป่าตาล wat umlong
วัดเวียง วัดอุมลอง และวัดพระธาตุดอยป่าตาล วัดคู่เมืองประจำเมืองเถิน วัดที่มีเจดีย์บรรจุพระธาตุ 3 พระองค์
ถนนเลียบน้ำวัง
วัดเวียง โป่งข่าม วัดถ้ำ วัดดอนไชย
กิจกรรมในเมืองเถิน สถานที่ เรื่องราวและภาพประทับใจ หนังสือนิตยสารเถินล้านนา ฉบับที่ 1. 2
    เดินนทางเยี่ยมเพื่อนบ้านเมืองเถิน เส้นทาง AEC แม่สอด เมืองตาก นมัสการพระเจ้าทันใจ
    น้ำตกจำลอง อุทยานแห่งชาติแม่วะ
    กิ่งก่าบิน ที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ
    พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ในเทศกาลออกพรรษา ณ บันไดนาควัดสว่างอารมณ์
    พิธีอัญเชิญพระธาตุแก้วเพื่อประดิษฐานยอดพระเจดีย์ธาตุบ้านเวียง
    ลูกแก้วพร้อมช่อทองสำหรับประดิษฐานบนยอดพระธาตุวัดเวียง
    บูรณะพระธาตุเจดีย์วัดเวียง
    ภาพ วิหารวัดเวียง หลังจากได้รับการบูรณะแล้วเสร็จ
    ทิวทัศน์เมืองเถิน วัดบ่อแก้ว บ้านแม่แก่ง
    ขั้นตอนการบูรระวิหารวัดเวียง 1
    พิธีบรวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูรณะวิหารวัดเวียง
    ภาพเก่าเมืองเถิน 2
    งานแสดงศิลปหอศิลป์ลำปาง กลุ่มศิลปกรรมเมืองเถิน
    คอนเสิร์ตคาราบาวครั้งแรกเมืองเถิน
    พิธีหล่อพระประธาน ณ ดอยจู่แจ้ง ต.แม่ถอด
    ภาพเก่าเมืองเถิน 1
    รูปปั้น อนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ที่สบเติน
    พิธีหล่อพระประธาน พระสิงห์ 1 วัดสบคือ
    สลากพัตรวัดเวียง ปี 2553
    บ้านดินแฮนด์เมดหลังแรกของ อ.เถิน
    ภาพเก่างานสงกรานต์ในอดีตของนครลำปาง
    ตลาดนัดวันจันทร์ วัดอุมลอง
    งานของดี 4 ภาค และประกวดสาวประเภทสอง
    สลากพัตร ปี 2554
    กีฬาสี ร.ร.เถินวิทยา
ภาพเก่าเมืองเถิน
เฮือนโบราณเมืองเถิน
เถินโพส
เถินโพส แหล่งอนุรักษ์ปลา ที่แม่น้ำวังบริเวณบ้านท่าสามัคคี ตำบลแม่ถอด
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์ภายในตำบลแม่ถอด จัดทำโดย อบต.แม่ถอด
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสำรวจเส้นทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแม่วะโดยมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว บันทึกภาพ และศึกษาแหล่งที่พักค้างแรมของนักท่องเที่ยว
  พื้นที่แสดงงานศิลปะ และจำหน่ายงานศิลปะ และผลิตภัณฑ์ศิลปะและงานออกแบบ
ศิลปะ เถินโพส Art Thoenpost
 
   
แผนที่ท่องเที่ยวอำเภอเถิน Test
   
เถินล้านนาแม็กกาซีน
แผนที่ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองล้อมแรด
lomrad tourist map
หนังสือประวัติศาสตร์เมืองเถิน
หนังสือประวัติศาสตร์เมืองเถิน
แผนที่ท่องเที่ยวเมืองเถิน
โปสเตอร์ท่องเที่ยวเมืองเถิน
โปสเตอร์พระธาตุ 3 พระองค์
โปสเตอร์เถิน
     วารสารหน่วยงานท้องถิ่น รายงานกิจการ กิจกรรม และ วารสารเมืองถิน          
 
วารสารเวียงมอก      
รายงานผลการปฎิบัติงาน ท. ตำบลเวียงมอก      
     
                 
  เถินโพส facebook   เถินโฟศ Line Qr code      
  Facebok เถินโฟส   thoenpost   thoen_post@hotmail.com   Tel. 08-9999-6141 Khomkrit  
 
design รับออกแบบ
 
ออกแบบ Sketchup g5bo
 
photo
  ร้านค้า บริการ  
  * ร้านวีระยุทธศิลป์
ทำป้ายทุปประเภท สติกเกอร์ สิ่งพิมพ์