เฮือนโบราณหรือบ้านเก่าเมืองเถิน
เมืองเถินเมื่อในอดีตนั้นรุ่งเรืองด้วยอาชีพการค้ากันมานานแล้ว จึงได้มีผู้คนอพยพมาอาศัยเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างที่มีความปราณีตบรรจงตามแบบประเพณีล้านนาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ดังจะเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่นิยมปลูกสร้างตามแบบประเพณี มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันหลังคาแบบปั้นหยาโบราณ ซึ่งเหมาะกันสภาพภูมิอากาศของบ้านเราที่อยู่ในเขตร้อน ด้วยทรงหลังคาที่สูงยังสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี และเน้นพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสมกับวิถีความเป็นอยู่ กล่าวคือมีการวางพื้นที่ให้โล่งกว้างและกั้นสัดส่วนของห้องไว้พอประมาณ สำหรับพักอาศัยเป็นครอบครัวใหญ่ตามวีถีล้านนา บางหลังยังมีชานบ้านไว้เป็นพื้นที่โล่งในตัวบ้านสำหรับพื้นที่พักผ่อนและรองรับน้ำฝน บ้านแบบเก่านี้นิยมปลูกด้านหน้าติดกับถนนและจะปล่อยพื้นที่ด้านหลังไว้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปัจจุบันเริ่มหาดูได้ยากแล้วครับ เราเลยรวบรวมภาพมาให้ได้ชมกันตามความที่ปรากฎครับ ขอขอบคุณเจ้าของบ้านทุกหลังที่ได้นำภาพมาลงไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
ภาพ : ตึ๋ง คำจันทร์

 
กลับหน้าหลัก