เรื่องเล่าเมืองเถิน
ประวัติเมืองเถิน
แผนที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ศิลปะ
สารคดี บทความ เรื่องสั้น
หน้าหลัก
เรื่องเล่าเมืองเถิน หน้าหลัก ประวัติเมืองเถิน
E-mail : thoen_post@hotmail.com
อนุสรณ์ช้าง 20 เล็บ วัดท่านาง
    
ที่มาของชื่อหมู่บ้านท่านางนั้นมีอยู่ว่า ในอดีตกาลมีเจ้าแม่ที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ 2 นาง มีพระนามว่า เจ้าแม่จอมเทวี และเจ้าแม่จันต๊ะเทวี ซึ่งทั้งสองนางนี้เป็นพี่น้องกัน ทั้งสองพีน้องชอบที่จะไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำวังเป็นประจำ จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า 'บ้านท่านาง' ซึ่งต่อมาได้มีเจ้าพ่อตำหนัก, เจ้าพ่อคำลือ, เจ้าพ่อสุนันตา และเจ้าพ่อศิริชัย จากเชียงใหม่ได้มาครองเมืองเมืองเถิน ณ เวลาหนึ่ง ได้ร่วมกันสร้างวันขึ้นที่เนินเขาในสมัยนั้น และให้ชื่อว่า 'วัดท่านาง'
    และในสมัยนั้นเอง ได้มีช้างที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเถินอยู่เชือกหนึ่งเป็นช้างพลาย มีรูปร่างสูงใหญ่งางอนยาวสง่างามมาก และที่สำคัญได้มีลักษณะที่แตกต่างจากช้างทั่วไป คือ เท้าแต่ละข้างมี 5 เล็บ รวมแล้วมีถึง 20 เล็บ โดยที่ช้างทั่วไปมีเพียง 16 เล็บเท่านั้น ช้างเชือกนี้มีความเฉลียวฉลาด แสนรู้ เก่งกล้าสามารถ ยามเมื่อออกศึกสงครามก็จะเป็นช้างศึกนำหน้าทัพทุกครั้งไป และจะได้รับชัยชนะทุกครั้งไป นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นช้างศักดิ์สิทธิ์ สามารถดลบันดาลให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ชาวเมืองเถินจึงเรียกชื่อว่า 'จ๊างปู๊ใจซางเล็บ' หมายถึงช้างที่มีชัย 20 เล็บ ต่อมาช้างเชือกนี้ได้เสียชีวิตลง จึงได้ทำพิธีนำซากช้างไปลอยที่แม่น้ำวังเพื่อที่จะให้ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ ส่วนหัวของช้างนั้นได้ลอยไปติดอยู่ที่เกาะทางใต้ของอำเภอเถิน ต่อมาจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า 'บ้านเกาะหัวช้าง' จนถึงปัจจุบัน