เรื่องเล่าเมืองเถิน
ประวัติเมืองเถิน
แผนที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ศิลปะ
สารคดี บทความ เรื่องสั้น
หน้าหลัก
ติดต่อเรา
E-mail : thoen_post@hotmail.com
บ้านหนองเชียงราน
   
บ้านหนองเชียงราน ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง แต่ก่อนดั้งเดิมมานั้นหมู่บ้านหนองเชียงรานและบ้านดอนไชยเป็นหมู่บ้านเดียวกัน คือหมู่บ้านดอนไชย ต่อมาเมี่อปีพุทธศักราช 2517 ก็ได้แยกชุมชนออกมาจากบ้านดอนไชย โดยใช้ชื่อหมู่บ้านว่า 'บ้านหนองเชียงราน'
  จากตำนานเล่าขานมาว่า เมื่อราวเกือบร้อยปีที่ผ่านมาเดิมบ้านหนองเชียงรานมีชื่อว่า 'บ้านห้วยเขียะ' มีครัวเรือนอาศัยอยู่เพียง 3 ครัวเรือน มีผู้รู้ได้กล่าวตำนานเอาไว้ว่า มียายผู้เฒ่าท่านหนึ่งนามว่า 'ยายเอ้ย' ได้ออกไปหาปลาบริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน หนองน้ำนั้นมีชื่อว่า 'หนองล้อง' ซึ่งมีลักษณะน้ำขังตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งขอด เป็นแหล่งน้ำที่ผู้คนในหมู่อาศัยในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึ่งการออกไปหาปลาของยายเอ้ยในครั้งนั้นได้ทำตุ้มหู(ลานหู)หล่นในหนองน้ำ โดยที่ตุ้มหูคู่นั้นมีความสำคัญในด้านจิตใจของแกมาก ยายเอ้ยพยายามควาญหาเท่าไรก็ไม่พบเจอแต่ประการใด ทำให้ตนเองเสียใจเป็นอันมาก เรื่องราวทั้งหมดนี้ต่อมาภายหลังได้มีช่างซอนำมาแต่งเพลงซอเมืองเหนือ ให้ชื่อว่า ซอยายเอ้ย (เนื้อเพลง และทำนองเป็นอย่างไรไม่ทราบแน่ชัดครับ) ต่อจากนั้นบ้านห้วยเขียะ(เดิม) ก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 'บ้านหนองลาน' ตามตำนานที่ยายเอ้ยได้ทำตุ้มหู(ลานหู)หล่นไว้ ต่อมาภายหลังได้มีการเพี้ยนเสียงในการเรียกชื่อหมู่บ้านที่เรียกต่อๆกันมา ผิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็น 'บ้านหนองเชียงราน' ในปัจจุบัน
 
เรื่องเล่าเมืองเถิน หน้าหลัก ประวัติเมืองเถิน