เรื่องเล่าเมืองเถิน
ประวัติเมืองเถิน
แผนที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ศิลปะ
สารคดี บทความ เรื่องสั้น
หน้าหลัก
เรื่องเล่าเมืองเถิน หน้าหลัก ประวัติเมืองเถิน
E-mail : thoen_post@hotmail.com
พระสถลเถินบุริทร์
พระสถล
    จากข้อความตามภาพ พอจะเรียบเรียงได้ดังนี้ครับ 'พระสถลเถินบุรินทร์' แต่เดิมมีนามว่า นายจันทร์คำ สุริยะมณี นามพระสถลนั้นได้มาจากพระราชทานสมัยที่ท่านได้มาเป็นนายอำเภอเถินครับ สำหรับภรรยาที่ยืนอยู่เคียงข้างนั้นคือเจ้า 'ย่น' หรือ เจ้าบัวเหลียว สุริยะมณีครับ โดยที่พระสถลเป็นน้องเขยของ 'พ่อเจ้าพระเมืองชัย' ซึ่งปกครองเมืองเถินก่อนสมัยเปลี่ยนการปกครอง สมัย ร.5 และก่อนที่พระสถลจะมาเป็นนายอำเภอ ที่พำนักของพระเมืองชัยนั้นอยู่บริเวณบ้านท่าปัจจุบันนี้ครับ
หมายเหตุ : ข้อมูลจากการบอกเล่า หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาแจ้งด้วยครับ
ซ้ายมือ คือ พญาเมืองชัย เจ้าเมืองขณะนั้น ขวามือ คือ หลวงพิทักษ์ ข้าหลวงเมืองเถินสมัยนั้น
ดาบโบราณ พบที่บริเวณบ้านท่าปัจจุบัน