ประชาคมเหมืองแร่แม่ถอด ล่ม!! เร่งหาข้อยุติ  
 

ภาพ ข่าว : พินิจ ดวงมณี
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุยนยน 2554 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดประชาคมของ อบต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง กรณีการสัมประทานการเปิดทำการเหมืองแร่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านแม่ถอดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการสัมมนาหลายภาคส่วนและชาวบ้านเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่จะหาข้อตกลงร่วมกัน โดยใช้สถานที่สถานีตำรวจภูธรเถิน ด้วยความร่วมมือของ พ.ต.อ พีระ เต็มแย้ม ผกก. ภูธรเถิน อนุเคราะห์สถานที่การประชาคม พร้อมพนักงานตำรวจเสริมกำลังป้องกันเหตุร่วม 100 นาย ผลการประชาคมในครั้งนี้มีความเห็นมีความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เห็นชอบ และไม่เห็นชอบ เกิดปัญหาความวุ่นวาย และสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มชาวบ้านที่ต้องการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน ทั้งหมู่บ้านแม่ถอดเองและหมู่บ้านใกล้เคียง เช่นบ้านทุ่งเจริญและแม่เติน โดยประชาชนต้องการให้ยกเลิกและไม่ให้มีการตั้งเหมืองแร่ หลังผลการประชาคมสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้าน จึงมีการเรียกร้องโดยมีการปิดถนน พหลโยธินสาย กรุพเทพ - เชียงใหม่ ขาล่อง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเถิน โดยต้องการให้ผู้ว่าราชการเข้ามารับฟังข้อปัญหากรณีข้อพิพาทนี้ ทั้งนี้นายอำเภอเถินก็ได้มาไกล่เกลี่ยและรับฟังข้อปัญหาแล้ว จากนั้นปลัดป้องกัน จ.ลำปาง ก็เดินทางมาร่วมรับฟังข้อพิพาทด้วย โดยขอเวลาดำเนินการ 15 วันนับจากวันประชาคม เพื่อหาคำตอบกรณีการปิดดำเนินการเหมืองแร่กันต่อไป
 
 
หน้าหลัก หนังสือพิมพ์เถินลานนา