ร่วมเสนอข้อมูลข่าวสารกับเถินลานนา หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำข้อมูลอื่นๆได้ที่ E-mail: thoen_post@hotmail.com ครับ
 

หน้าหลัก เมืองเถิน ประวัติเมืองเถิน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ติดต่อเรา
หนังสือพิมพ์เถินลานนา หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของคนเมืองเถินครับ ปัจจุบันยังไม่ได้จัดทำต่อครับ เหตุผลเพราะติดขัดในด้านการผลิต บุลลากร และปัจจัยการสนับสนุนครับ คาดว่าอีกไม่นานคงจะได้ฤกษ์ในการจัดทำใหม่ครับ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ รูปเล่มและเนื้อหาครับ
ปิดถนน
ประชาคมแม่ถอด ล่ม!!!
กรณีการสัมประทานเหมืองแร่ในเขต อบต.แม่ถอด อ.เถิน  จ.ลำปาง ชาวบ้านไม่พอใจปิดถนนเรียกร้องสิทธิ์
เถินโพส ตำรวจเถิน

สถานีตำรวจภูธรเถิน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการ

หน้าหลัก     ติดต่อ
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ   นสพ.ไทยโพส   นสพ.ไทยรัฐ   นสพ.เดลินิวส์   นสพ.เชียงใหม่นิวส์   นสพ.ข่าวสด