ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน
หน้าหลัก เมืองเถิน เรื่องเล่าเมืองเถิน ประวัติเมืองเถิน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสำรวจเส้นทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแม่วะ 1