ทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง สามารถจินตนาการและสร้างความฝันได้... แต่การที่จะก้าวไปถึงจุดหมายนั้น กลับต่อเติมด้วยอุปสรรคมากมาย มันไม่เหมือนกับที่เรามองเห็นความสวยงามในมุมมองของเราเอง... ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องพยายามด้วยตัวของเราเอง... ก้าวย่างอย่างเชื่อมั่น ด้วยตัวเรา ด้วยอารมณ์ รู้สึก ด้วยตัวเรา... แล้วเราจะรู้สึกที่ดี ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม้เราจะทุกข์ จะเศร้าแค่ไหน..เราก็ยังเป็นเรา.. ยิ้มเสมอเมื่อเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเอง... รอยยิ้มของเรา...เรารับรู้ด้วยตัวของเรา ภายใต้จิตใจที่มั่นคง เรายิ้มเพื่อตัวเราเองเสมอ และแบ่งปันเพื่อคนรอบข้าง...แล้วเราจะมีความรู้สึกที่ดีดีเสมอ...
     ขอให้ความฝันของเรา..มีความสุข
     ขอให้ความฝันของทุกคน...มีความสุข
กลับ
E-mail: thoen_post@hotmail.com